Zabezpečenie stravovacích služieb pre dôchodcov v Pezinku

Zverejnené od 17. 02. 2020 do 21. 02. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZABEZPEČENIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB PRE DÔCHODCOV V PEZINKU

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu