Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - didaktické pomôcky

Zverejnené od 30. 04. 2020 do 15. 05. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
V ZŠ KUPECKÉHO - DIDAKTICKÉ POMÔCKY


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu