Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky rozvádzačov, vývodov z rozvádzačov a svietidiel verejného osvetlenia Mesta Pezinok

Zverejnené od 18. 11. 2020 do 03. 12. 2020


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYKONANIE ODBORNEJ PRERHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY ROZVÁDZAČOV, VÝVODOV
Z ROZVÁDZAČOV A SVIETIDIEL VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA PEZINOK
 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu