Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)

Zverejnené od 26. 03. 2021 do 20. 04. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZNEŠKODŇOVANIE OBJEMNÉHO ODPADU Z MESTA PEZINOK (2021-2025)


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu