Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021-2025)

Zverejnené od 29. 03. 2021 do 27. 04. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODBER A SPRACOVANIE BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV (2021-2025)


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu