Dodanie výstrojných súčastí (rovnošaty) pre príslušníkov Mestskej polície

Zverejnené od 07. 07. 2021 do 13. 07. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DODANIE VÝSTROJNÝCH SÚČASTÍ (ROVNOŠATY)
PRE PRÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu