Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.

Zverejnené od 14. 09. 2021 do 22. 09. 2021


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ODBORNÝ ARBORISTICKÝ POSUDOK S DENDROLOGICKÝM PRIESKUMOM 23 KS STROMOV NA HOLUBYHO ULICI V MESTE PEZINOK S NÁVRHOM OPATRENÍ II.

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu