Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet

Zverejnené od 25. 10. 2021 do 05. 11. 2021