Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia

Zverejnené od 17. 12. 2021 do 01. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZBER, ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU A ZABEZPEČENIE JEHO ZHODNOTENIA


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu