Klientske centrum MsÚ Pezinok - stavebné práce a elektroinštalácia

Zverejnené od 22. 12. 2021 do 06. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK -
STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINŠTALÁCIA


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu