Technické zabezpečenie kompostárne

Zverejnené od 05. 01. 2022 do 20. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KOMPOSTÁRNE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu