Klientske centrum MsÚ Pezinok - stavebné práce a elektroinštalácia II

Zverejnené od 12. 01. 2022 do 27. 01. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KLIENSTKE CENTRUM MSÚ PEZINOK -
STAVEBNÉ PRÁCE A ELEKTROINŠTALÁCIA II


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu