Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z verejnej zelene

Zverejnené od 06. 05. 2022 do 21. 05. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu