Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice

Zverejnené od 01. 06. 2022 do 16. 06. 2022


Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu