Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Orešie

Zverejnené od 21. 03. 2012 do 17. 04. 2012


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA STRECHY NA ZŠ OREŠIE 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu