Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ulici (od Hrnčiarskej ulice)

Zverejnené od 31. 07. 2018 do 10. 08. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA BRATISLAVSKEJ ULICI
V PEZINKU - OD HRNČIARSKEJ ULICE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu