Komplexná technická starostlivosť pre zabezpečenie bezpečnostných systémov MsP

Zverejnené od 08. 08. 2018 do 13. 08. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMPLEXNÁ TECHNICKÁ STAROSTLIVOSŤ PRE ZABEZPEČENIE
NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
A ZARIADENÍ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu