Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici

Zverejnené od 20. 08. 2018 do 23. 08. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VYBUDOVANIE PARKOVISKA A REKONŠTRUKCIA
CHODNÍKA NA VAJANSKÉHO ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu