Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov

Zverejnené od 03. 09. 2018 do 28. 09. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTA PEZINOK

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu