Dokompletovanie viacúčelového ihriska ZŠ Na bielenisku

Zverejnené od 13. 09. 2018 do 18. 09. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DOKOMPLETOVANIE VIACÚČELOVÉHO IHRISKA ZŠ NA BIELENISKU

 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu