Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia

Zverejnené od 19. 09. 2018 do 18. 10. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
POSKYTNUTIE GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY
PRE SÚSTAVU VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA PEZINOK

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu