Energie 2019-2020

Zverejnené od 24. 10. 2018 do 14. 11. 2018


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ENERGIE 2019-2020


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu