Výrub 16 ks stromov pod cintorínom na Seneckej ulici

Zverejnené od 15. 02. 2019 do 27. 02. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝRUB 16 KS STROMOV - DRUH SOFORA JAPONSKÁ
V STROMORADÍ POD CINTORÍNOM NA SENECKEJ ULICI


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu