PD - Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74

Zverejnené od 27. 02. 2019 do 12. 03. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
OCHRANA FASÁDY ZŠ KUPECKÉHO 74 - PD


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu