Rekonštrukcia triedy na fyzikálnu učebňu na ZŠ Kupeckého - udržiavacie práce

Zverejnené od 21. 11. 2019 do 03. 12. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
REKONŠTRUKCIA TRIEDY NA FYZIKÁLNU UČEBŇU
NA ZŠ KUPECKÉHO - UDRŽIAVACIE PRÁCE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu