Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - vybavenie

Zverejnené od 28. 11. 2019 do 05. 12. 2019


Erb Mesta
Mesto Pezinok
Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 23 03, e-mail: msu@msupezinok.sk


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA JAZYKOVEJ UČEBNE
V ŽŠ NA BIELENISKU - VYBAVENIE UČEBNE


 

 

Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu