PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Pezinok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnné správy za predchádzajúce obdobia

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:Mesto Pezinok
Sídlo:Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO:00 305 022

Aktuálne verejné obstarávania:

 • Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach


 • Staršie verejné obstarávania:

  Od:     Do:

  Zobrazených je 404 verejných obstarávaní:

 • Nákup dočasnej cestnej svetelnej signalizácie - semafory Drevárska
 • 11. 12. 2020 - 16. 12. 2020
 • Obstaranie komunálneho vysávača
 • 02. 12. 2020 - 08. 12. 2020
 • Nákup zavlažovacích vakov
 • 01. 12. 2020 - 08. 12. 2020
 • Nákup drevín náhradnej výsadby a výsadbového materiálu
 • 01. 12. 2020 - 08. 12. 2020
 • Poskytovanie internetových a hlasových služieb pre vybrané pobočky
 • 19. 11. 2020 - 04. 12. 2020
 • Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky rozvádzačov, vývodov z rozvádzačov a svietidiel verejného osvetlenia Mesta Pezinok
 • 18. 11. 2020 - 03. 12. 2020
 • Zabezpečenie procesu GDPR pre mesto Pezinok
 • 13. 11. 2020 - 25. 11. 2020
 • Pasport zelene - školy, škôlky, denné centrá, ostatné areály
 • 11. 11. 2020 - 19. 11. 2020
 • Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za hradbami v Pezinku
 • 10. 11. 2020 - 23. 11. 2020
 • Pasport MŠ
 • 06. 11. 2020 - 18. 11. 2020
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky 2020
 • 23. 10. 2020 - 30. 10. 2020
 • Oprava hracej plochy športového ihriska na Muškátovej ulici
 • 23. 10. 2020 - 02. 11. 2020
 • Zabezpečenie stravovacích služieb pre ZOS v Pezinku
 • 20. 10. 2020 - 30. 10. 2020
 • Servis IT infraštruktúry
 • 12. 10. 2020 - 20. 10. 2020
 • SW na monitoring (DLP - Datal loss prevention)
 • 08. 10. 2020 - 20. 10. 2020
  « Späť 1 2 3 4 5 ... 27 Ďalej »