Programové vyhlásenie

Programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
na obdobie rokov 2014 - 2018
 
Náhľad dokumentu