Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2021


Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.