VZN č. 5/2009 (ZRUŠENÉ)

ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok

VZN č. 5/2009 vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete PDF prehliadač, napr. FoxitReader)