Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 28-33
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu, Šancová 18-22
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havlík
•  Oznámenie - Prerokovanie zadania územného plánu obce Limbach
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Majdán a Píla na obdobie 2019-2028
•  Rozhodnutie - Oporný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3057 oznamov:

•  Oznámenie - Stavebné úpravy výťahov na Svätoplukovej 33-37 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Modra a Píla na obdobie 2019-2028 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Oznámenie - FO Pezinok Svätoplukova 02 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019
•  Oznámenie - Komplexná obnova bytového domu na Záhradnej 13 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2019 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019 17. 10. 2019 - 22. 10. 2019
•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17 17. 10. 2019 - 01. 11. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 11. 10. 2019 - 26. 10. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6 08. 10. 2019 - 23. 10. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9 02. 10. 2019 - 30. 10. 2019
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania v Modre 25. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 30 25. 09. 2019 - 10. 10. 2019
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov 24. 09. 2019 - 09. 10. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 23. 09. 2019 - 08. 10. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 153 Ďalej »