Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 04. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 29. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Šancová ulica
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra
•  Informácia o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1202
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara - SO1210
•  Oznámenie - Monitorovacia stanica - izotermický kontajner s napojením na OEZ
•  Stratégia Bratislava SMART Region
•  Kolaudačné rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Lesy SR - Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
•  Rozhodnutie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická 12
•  Oznámenie - Územný plán obce Vinosady - Zmeny a doplnky č. 1
•  Vyhlásenie zámerov č. 1-4/2021 odpredať nehnuteľnosť v k. ú. Pezinok
•  Rozhodnutie primátora o obnovení školského vyučovania od 12. 04. 2021
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3527 oznamov:

•  Výberové konanie - Vedúci kancelárie primátora 12. 04. 2021 - 19. 04. 2021
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania 12. 04. 2021 - 19. 04. 2021
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 12. 04. 2021 - 19. 04. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 08. 04. 2021 08. 04. 2021 - 08. 04. 2021
•  Rozhodnutie primátora o obnovení školského vyučovania v materských školách 07. 04. 2021 - 22. 04. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby 01. 04. 2021 - 16. 04. 2021
•  Oznámenie - OK Pezinok Šenkvická cesta 14 MVSR OR PZ-revízia 01. 04. 2021 - 16. 04. 2021
•  Oznámenie - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - Cyklotrasa Pezinok LImbach 30. 03. 2021 - 14. 04. 2021
•  Oznámenie - Začatie územného konania stavby SO 01 - NN podzemné vedenie 30. 03. 2021 - 14. 04. 2021
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 30 29. 03. 2021 - 13. 04. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 26. 03. 2021 - 10. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Novomeského 22-26 25. 03. 2021 - 09. 04. 2021
•  Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 23. 03. 2021 - 07. 04. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks stromov 23. 03. 2021 - 07. 04. 2021
•  Stavebné povolenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový areál Panholec 22. 03. 2021 - 06. 04. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Výmena výťahov, L. Novomeského 22-24 17. 03. 2021 - 01. 04. 2021
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (1) 17. 03. 2021 - 01. 04. 2021
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (2) 17. 03. 2021 - 01. 04. 2021
•  Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 17. 03. 2021 - 01. 04. 2021
•  Verejné prerokovanie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 17. 03. 2021 - 01. 04. 2021
« Späť 1 2 3 4 5 ... 177 Ďalej »