Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok

Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 199 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent komunikácie 05. 10. 2021 - 17. 10. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP) 21. 09. 2021 - 06. 10. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva 09. 09. 2021 - 30. 09. 2021
•  Výberové konanie - Administratívna podpora pre oddelenie klientskych a právnych služieb 03. 09. 2021 - 15. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunikácie 03. 09. 2021 - 12. 09. 2021
•  Výberové konanie - Referent pre ohlásenia stavieb a reklamy 18. 08. 2021 - 17. 09. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 18. 08. 2021 - 04. 10. 2021
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia (zástup počas MD/RD) 17. 08. 2021 - 06. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu 17. 08. 2021 - 17. 09. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stavebného poriadku a výstavby 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia stratégie a životného prostredia 10. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Procesný analytik 05. 08. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 23. 07. 2021 - 31. 08. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 30. 06. 2021 - 11. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent správy majetku 28. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok 26. 05. 2021 - 31. 07. 2021
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti 24. 05. 2021 - 30. 06. 2021
•  Výberové konanie - Referent právnik 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent poplatkov za odpad FO a PO 13. 05. 2021 - 11. 06. 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10