Úradná tabuľa

Aktuálne výberové konania: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent výstavby
•  Výberové konanie - Referent úverov zo ŠFRB a výstavby
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS

Staršie výberové konania:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 136 oznamov:

•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 10. 02. 2020 - 25. 02. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu - právnik 06. 02. 2020 - 11. 02. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 02. 2020 - 23. 02. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci plavárne a letného kúpaliska 22. 01. 2020 - 12. 02. 2020
•  Výberové konanie - Prenájom nebytového priestoru, Komenského 30 21. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent dopravy 10. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v teréne 09. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 07. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok 04. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 03. 12. 2019 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent overovania 03. 12. 2019 - 06. 01. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 18. 11. 2019 - 18. 12. 2019
•  Výberové konanie - Referent účtovania 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 13. 11. 2019 - 10. 12. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 18. 10. 2019 - 09. 01. 2020
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia 11. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu 09. 09. 2019 - 20. 09. 2019
1 2 3 4 5 6 7