Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018

Zverejnené od 12. 06. 2019 do 27. 06. 2019 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PEZINOK ZA ROK 2018

  • HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU