Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 32
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 01, 02, 03)
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 07)
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 10)
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 06)
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 11)
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a nástup náhradníka
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov, Za hradbami 1, SC, UO00035
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 06)
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 11)
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 03)
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 10)
•  Výberové konanie - Riaditeľ Súkromnej základnej školy Jolly Homeschool
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020
•  Stavebné povolenie - Cajlanské Záhumenice Pezinok I. etapa, 1. časť (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Cajlanské Záhumenice Pezinok I. etapa, 1. časť (prípojky)
•  Oznámenie - Rozšírenie rozvodu VN a trafostanica, Viničnianska cesta
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Eugena Suchoňa 9
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Bystrická 16
•  Oznámenie - Zvieracie nebo
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
•  Výsledok vybavenia Petície za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta
•  Výberové konanie - Referent komunikácie
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3275 oznamov:

•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod, Šancová ulica 24. 07. 2020 - 08. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (1) 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (2) 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (3) 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Bratislavskej ulici (4) 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Kollárovej ulici 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výzva na preukázanie oprávnenia reklamnej stavby na Holubyho ulici 23. 07. 2020 - 07. 08. 2020
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia 22. 07. 2020 - 06. 08. 2020
•  Stavebné povolenie - Výmena 3 výťahov na Novomeského 23, 25, 27 22. 07. 2020 - 06. 08. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 13. 07. 2020 - 28. 07. 2020
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Priemyselná areál, Šenkvická cesta (komunikácie) 13. 07. 2020 - 28. 07. 2020
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Priemyselná areál, Šenkvická cesta (novostavba) 13. 07. 2020 - 28. 07. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia propagácie, komunikácie a informačných technológií 10. 07. 2020 - 31. 07. 2020
•  Oznámenie - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Business park P1 08. 07. 2020 - 23. 07. 2020
•  Stavebné povolenie - Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok, I. etapa - 1.čast' 08. 07. 2020 - 23. 07. 2020
•  Príkaz primátora č. 13/2020 07. 07. 2020 - 22. 07. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 06. 07. 2020 - 21. 07. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 06. 07. 2020 - 21. 07. 2020
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov 03. 07. 2020 - 18. 07. 2020
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019 02. 07. 2020 - 17. 07. 2020
« Späť 1 2 3 4 5 ... 164 Ďalej »