Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Územný plán mesta Modra
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Pezinok na obdobie 2019-2028
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva
•  Výberové konanie - Referent účtovania
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3066 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 11. 2019 15. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 05. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Majdán a Píla na obdobie 2019-2028 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Oznámenie - Prerokovanie zadania územného plánu obce Limbach 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havlík 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu, Šancová 18-22 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 28-33 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Oporný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM 28. 10. 2019 - 12. 11. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy výťahov na Svätoplukovej 33-37 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Modra a Píla na obdobie 2019-2028 25. 10. 2019 - 09. 11. 2019
•  Oznámenie - FO Pezinok Svätoplukova 02 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019
•  Oznámenie - Komplexná obnova bytového domu na Záhradnej 13 21. 10. 2019 - 05. 11. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2019 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019 17. 10. 2019 - 22. 10. 2019
•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17 17. 10. 2019 - 01. 11. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 11. 10. 2019 - 26. 10. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6 08. 10. 2019 - 23. 10. 2019
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie) 04. 10. 2019 - 19. 10. 2019
« Späť 1 2 3 4 5 ... 154 Ďalej »