Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Slovak Lines – predkladanie pripomienok na zmeny cestovných poriadkov 2020-2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3250 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Plynovod - Kučišdorfská dolina 26. 07. 2007 - 09. 08. 2007
•  Verejná vyhláška - Výstavba rodinných domov Za panskou záhradou 26. 07. 2007 - 09. 08. 2007
•  Zámer - Výrobno-prevádzkový areál Petmas-Ekos, s.r.o., Pezinok 18. 07. 2007 - 07. 08. 2007
•  Obchodná verejná súťaž na predaj budovy na ul. M. R. Štefánika č. 11 17. 07. 2007 - 05. 09. 2007
•  Verejná vyhláška - Revitalizácia centrálnej časti obce Vinosady 10. 07. 2007 - 26. 07. 2007
•  Rozhodnutie - Komunikácia a IS pre 12 RD na Schaumarovej ul. 28. 06. 2007 - 13. 07. 2007
•  Oznámenie - Komunikácie a IS Limbach-Horné Záhumenice 28. 06. 2007 - 13. 07. 2007
•  Stavebné povolenie - Prístupová komunikácia do Kučišdorfskej doliny - MK-Proo, s. r. o. 27. 06. 2007 - 12. 07. 2007
•  Verejná vyhláška - zámer "Kníhviazačstvo Bookmaster - II.etapa" 26. 06. 2007 - 11. 07. 2007
•  Rozhodnutie - Novostavba bytového domu na Silvánovej ul. - Vista Real, s. r. o. 20. 06. 2007 - 05. 07. 2007
•  Oznámenie - Komunikácie a IS pre zónu U15 a U23 Limbach - Ing. Repčák 18. 06. 2007 - 02. 07. 2007
•  Rozhodnutie - Prekládka VTL Plynovodu na Viničnianskej ceste - Ing. Mészáros 18. 06. 2007 - 02. 07. 2007
•  Stavebné povolenie - Hromadná garáž - Stavoimpex Holíč, s.r.o. 18. 06. 2007 - 02. 07. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22. 6. 2007 15. 06. 2007 - 22. 06. 2007
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 8, 9, 10 a 11/2007 07. 06. 2007 - 22. 06. 2007
•  Návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2007 07. 06. 2007 - 22. 06. 2007
•  Uzávierka žel. priecestia na Tehelnej ul. - zmena termínu uzávierky 06. 06. 2007 - 31. 07. 2007
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 7. 6. 2007 01. 06. 2007 - 07. 06. 2007
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 6. 6. 2007 31. 05. 2007 - 06. 06. 2007
•  Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky ÚPN mesta Pezinok 1/2007 16. 05. 2007 - 14. 06. 2007