Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 10. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur)
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3043 oznamov:

•  Prenájom nebytového priestoru na ul. M. R. Štefánika 10 09. 02. 2006 - 16. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - prístup. komunikácia do Kučišdorfskej doliny 09. 02. 2006 - 09. 03. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozšírenie miestnej telefónnej siete-Grinava 06. 02. 2006 - 06. 03. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 2. 2006 03. 02. 2006 - 10. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - prerokovanie urb. štúdie Pezinok-Muškát, III. etapa 01. 02. 2006 - 02. 03. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - IBV Mlynské pole Pod Šandorom 31. 01. 2006 - 15. 02. 2006
•  Oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia 27. 01. 2006 - 15. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - odvolania voči stavbe: Bytový dom na Muškátovej ul. 27. 01. 2006 - 24. 02. 2006
•  Verejné vyhláška - ZSE, a. s. - Vedenie 2x110 kV Pezinok-Senec 23. 01. 2006 - 20. 02. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 27. 1. 2006 20. 01. 2006 - 27. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Stav. povolenie - Dubový vŕšok (siete) 20. 01. 2006 - 17. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Stav. povolenie - Dubový vŕšok (komunikácie) 20. 01. 2006 - 18. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Grinava-Orešné 19. 01. 2006 - 16. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Rodinné domy v Limbachu 19. 01. 2006 - 16. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - pozvánka na opätovné nahliadnutie do územného konania 16. 01. 2006 - 13. 02. 2006
•  Mesto Pezinok hľadá právnika 13. 01. 2006 - 10. 02. 2006
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 13/2005 11. 01. 2006 - 09. 02. 2006
•  Zápis žiakov do 1. ročníka 09. 01. 2006 - 10. 02. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 13. 1. 2006 08. 01. 2006 - 13. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Pripojenie areálu na štátnu cestu 05. 01. 2006 - 02. 02. 2006