Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - výstavba balkónov pre bytový dom
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Stavebné povolenie - Business park P1 (komunikácie)
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3967 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022 19. 05. 2022 - 23. 05. 2022
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022 18. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok 11. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64 10. 05. 2022 - 25. 05. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok 10. 05. 2022 - 25. 05. 2022
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni 09. 05. 2022 - 24. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Business park P1 09. 05. 2022 - 24. 05. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 05. 2022 06. 05. 2022 - 10. 05. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 05. 05. 2022 - 26. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 05. 05. 2022 - 20. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 05. 05. 2022 - 20. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia (zástup počas MD/RD) 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Výberové konanie - Referent nehnuteľností 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 04. 05. 2022 - 19. 05. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Byt v Pezinku 02. 05. 2022 - 17. 05. 2022
« Späť 1 2 3 4 5 ... 199 Ďalej »