Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2952 oznamov:

•  Stavebné povolenie - HoReCa Real, s. r. o. - Inžinierske siete 16. 04. 2007 - 30. 04. 2007
•  Stavebné povolenie - HoReCa Real, s. r. o. - Komunikácie 16. 04. 2007 - 30. 04. 2007
•  Verejné prerokovanie - Prevádzka na spracovanie kalov - Ecorec Slovensko, s. r. o. 13. 04. 2007 - 03. 05. 2007
•  Mimoriadne zasadnutie Študentského parlamentu 13. 04. 2007 - 19. 04. 2007
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 19. 4. 2007 13. 04. 2007 - 19. 04. 2007
•  Prevádzka na spracovanie kalov - Ecorec Slovensko, s. r. o. 12. 04. 2007 - 12. 05. 2007
•  Zámer na vykonanie činnosti: Lisovňa VITIS Pezinok 11. 04. 2007 - 02. 05. 2007
•  Stavebné povolenie - Aprox Invest, s. r. o. - Komunikácia a spevnené plochy 11. 04. 2007 - 26. 04. 2007
•  Verejná vyhláška - Muškát, III. etapa - Stavoimpex Holíč,s.r.o. 02. 04. 2007 - 17. 04. 2007
•  Verejná vyhláška - Ochrana územia pred dažďovými vodami - Stavconsult, s. r. o. 02. 04. 2007 - 17. 04. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 5. 4. 2007 30. 03. 2007 - 05. 04. 2007
•  BSK - VZN č. 13/2006 o dani z motorových vozidiel 28. 03. 2007 - 31. 12. 2007
•  Verejná vyhláška - odvolania účastníkov konania - Bytový dom na Muškátovej ul. 23. 03. 2007 - 08. 04. 2007
•  Odvolania účastníkov konania - Bytový dom na Muškátovej ul. 23. 03. 2007 - 08. 04. 2007
•  Výberové konanie na vedúceho finančného oddelenia MsÚ 21. 03. 2007 - 11. 04. 2007
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 3. 2007 10. 03. 2007 - 16. 03. 2007
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2007 08. 03. 2007 - 23. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - Vista Real - prerušenie územného konania 07. 03. 2007 - 22. 03. 2007
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 03. 2007 07. 03. 2007 - 13. 03. 2007
•  Verejná vyhláška - STAVOIMPEX - Bytový dom 05. 03. 2007 - 20. 03. 2007