Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby)
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie)
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul.
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16
•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent správy majetku
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Výberové konanie - Referent informačného systému
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2856 oznamov:

•  Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v areáli Grünfeld v lokalite Pezinok - Grinava 22. 05. 2006 - 26. 06. 2006
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska 18. 05. 2006 - 20. 06. 2006
•  Výberové konanie - Vedúci odd. školstva a sociálnych vecí 18. 05. 2006 - 31. 08. 2006
•  Voľné pracovné miesto - Projektový manažér 18. 05. 2006 - 15. 08. 2006
•  Rozhodnutie - vyvlastnenie pozemkov pod nádržou Kučišdorfská(1) 16. 05. 2006 - 31. 05. 2006
•  Rozhodnutie - vyvlastnenie pozemkov pod nádržou Kučišdorfská(2) 16. 05. 2006 - 31. 05. 2006
•  Verejná vyhláška - Odstúpenie spisového materiálu - Bytový dom na Muškátovej ul. 10. 05. 2006 - 24. 05. 2006
•  Oznámenie - Rozšírenie čerpacej stanice PHM 10. 05. 2006 - 25. 05. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 12. 5. 2006 05. 05. 2006 - 12. 05. 2006
•  Oznámenie - Malokarpatský región - odkanalizovanie 05. 05. 2006 - 20. 05. 2006
•  Oznámenie o začatí územného konania - JŠ Servis, s. r. o. 03. 05. 2006 - 30. 05. 2006
•  Záverečný účet mesta za rok 2005 28. 04. 2006 - 14. 05. 2006
•  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 25. 04. 2006 - 26. 05. 2006
•  Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu 24. 04. 2006 - 08. 05. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 4. 2006 21. 04. 2006 - 28. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - Skladová hala KHD Viničné 13. 04. 2006 - 27. 04. 2006
•  Oznámenie - Bývanie a občianska vybavenosť, lokalita Šúr 13. 04. 2006 - 27. 04. 2006
•  Oznámenie - Bytové domy, parkoviská a garáže (Muškát,III.etapa) 13. 04. 2006 - 03. 05. 2006
•  Verejná vyhláška - Preložka vodovodu a preložka VTL plynovodu 12. 04. 2006 - 26. 04. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Batea-stav, s. r. o. 11. 04. 2006 - 26. 04. 2006