Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2801 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Ľavé odbočenie pre OMV Avanti 28. 12. 2005 - 28. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - parkovisko na Svätoplukovej ul. 20. 12. 2005 - 20. 01. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2005 09. 12. 2005 - 16. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 2. 12. 2005 25. 11. 2005 - 02. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Odvolanie zákazu vstupu do vinohradov 18. 11. 2005 - 16. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Novostavba parkoviska, stavebné úpravy na Svätoplukovej ul. 10. 11. 2005 - 08. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2005 04. 11. 2005 - 11. 11. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 10. 2005 21. 10. 2005 - 28. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2005 15. 09. 2005 - 22. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o. 07. 09. 2005 - 30. 10. 2005
•  Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ 07. 09. 2005 - 07. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 9. 9. 2005 02. 09. 2005 - 09. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Lico, s. r. o. 27. 07. 2005 - 11. 08. 2005
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 7. 2005 13. 07. 2005 - 20. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 1. 7. 2005 24. 06. 2005 - 01. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 6. 2005 10. 06. 2005 - 17. 06. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 4. 2005 22. 04. 2005 - 29. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 4. 2005 08. 04. 2005 - 15. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 2. 2005 18. 02. 2005 - 25. 02. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 2. 2005 04. 02. 2005 - 11. 02. 2005