Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový koplex, Za dráhou - komunikácie
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502
•  Rozhodnutie - FO_Pezinok_Svätoplukova_O2
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502
•  Rozhodnutie - Zmena zastrešenia bytového dmu, Muškátová 17
•  Rozhodnutie - Odstránenie časti stavby na Holubyho 25
•  Rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13
•  Oznámenie - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Distribučné rozvody NN, ul. Mylsenická a Grobská cesta
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok
•  Výberové konanie - Referent overovania
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Mierovej 2
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3088 oznamov:

•  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2007/2008 08. 01. 2007 - 09. 02. 2007
•  Výročné správy o výsledkoch a podmienkach činnosti materských škôl 03. 01. 2007 - 01. 02. 2007
•  Oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania 02. 01. 2007 - 15. 02. 2007
•  Oznámenie - Hotelový a relaxačný komplex Rozálka 22. 12. 2006 - 20. 01. 2007
•  Verejná vyhláška - Bytový dom (Stavoinvesta Group, s. r. o.) 22. 12. 2006 - 20. 01. 2007
•  Zmena termínu uzávierky železničného priecestia na Tehelnej ul. 19. 12. 2006 - 30. 01. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 12. 2006 13. 12. 2006 - 20. 12. 2006
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 6/2006 08. 12. 2006 - 31. 12. 2006
•  Výberové konanie - prenájom nebyt. priestorov v Starej radnici 28. 11. 2006 - 10. 01. 2007
•  Výberové konanie - prenájom nebyt. priestorov - M. R. Štefánika 10 28. 11. 2006 - 10. 01. 2007
•  Verejná vyhláška - vodovodný prívod do obce Limbach 27. 11. 2006 - 21. 12. 2006
•  Zasadnutie Študentského parlamenu dňa 23. 11. 2006 16. 11. 2006 - 23. 11. 2006
•  Výberové konanie - riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska 15. 11. 2006 - 04. 12. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 11. 2006 06. 11. 2006 - 13. 11. 2006
•  Oznámenie - Bývanie a občianska vybavenosť, lokalita Šúr 02. 11. 2006 - 02. 12. 2006
•  Odvolanie zákazu vstupu a vjazdu do vinohradov 31. 10. 2006 - 31. 10. 2006
•  Návrh rozpočtu na roky 2007, 2008 a 2009 30. 10. 2006 - 13. 11. 2006
•  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2006 30. 10. 2006 - 14. 11. 2006
•  Návrh VZN č. 6/2006 a 7/2006 20. 10. 2006 - 30. 10. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 27. 10. 2006 20. 10. 2006 - 27. 10. 2006