Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica
•  Oznámenie - INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019
•  Rozhodnutie - Bytový koplex, Za dráhou - komunikácie
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502
•  Rozhodnutie - FO_Pezinok_Svätoplukova_O2
•  Oznámenie - Rozšírenie cesty II/502
•  Rozhodnutie - Zmena zastrešenia bytového dmu, Muškátová 17
•  Rozhodnutie - Odstránenie časti stavby na Holubyho 25
•  Rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu, Záhradná 13
•  Oznámenie - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Distribučné rozvody NN, ul. Mylsenická a Grobská cesta
•  Výberové konanie - Príslušník Mestskej polície Pezinok
•  Výberové konanie - Referent overovania
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3092 oznamov:

•  Návrh rozpočtu na roky 2007, 2008 a 2009 30. 10. 2006 - 13. 11. 2006
•  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2006 30. 10. 2006 - 14. 11. 2006
•  Návrh VZN č. 6/2006 a 7/2006 20. 10. 2006 - 30. 10. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 27. 10. 2006 20. 10. 2006 - 27. 10. 2006
•  Nová súťaž o logo Pezinka 13. 10. 2006 - 30. 11. 2006
•  Oznámenie výsledkov súťaže návrhov na logo Mesta 12. 10. 2006 - 10. 11. 2006
•  Rozhodnutie - Prístupová cesta a IS pre IBV Krížna 03. 10. 2006 - 03. 11. 0000
•  Prehľad umiestnenia uchádzačov vo VK na vedúceho odd. školstva a sociálnych vecí 02. 10. 2006 - 01. 11. 2006
•  Oznámenie - Vodná nádrž Kučišdorf - určenie opatrovníka 29. 09. 2006 - 24. 10. 2006
•  Správa cintorínov informuje 26. 09. 2006 - 24. 10. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - prístupová komunikácia (Viničné) 26. 09. 2006 - 16. 10. 2006
•  Oznámenie - JŠ servis, s. r. o. - SO 03 25. 09. 2006 - 20. 10. 2006
•  Oznámenie - JŠ servis, s. r. o. - SO 01, 02, 04, 07, 09 25. 09. 2006 - 20. 10. 2006
•  Oznámenie - Západoslovenská energetika, a. s. - SO 08, SO 10 25. 09. 2006 - 20. 10. 2006
•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Muškát, III. etapa 25. 09. 2006 - 23. 10. 2006
•  Oznámenie - Súpis kôz 19. 09. 2006 - 28. 09. 2006
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 21. 9. 2006 18. 09. 2006 - 21. 09. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 9. 2006 18. 09. 2006 - 25. 09. 2006
•  Návrh VZN č. 4/2006 a 5/2006 08. 09. 2006 - 24. 09. 2006
•  Oznámenie - IBV Za cintorínom – lokalita Machergut II, Limbach 07. 09. 2006 - 05. 10. 2006