Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok
•  Rozhodnutie - Zákaz konania zhromaždenia KOTLEBA - ĽSNS
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena
•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3026 oznamov:

•  Zápis žiakov do 1. ročníka 09. 01. 2006 - 10. 02. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 13. 1. 2006 08. 01. 2006 - 13. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Pripojenie areálu na štátnu cestu 05. 01. 2006 - 02. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Malokarpatský región - odkanalizovanie 04. 01. 2006 - 04. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Šenkvice, centrum 28. 12. 2005 - 28. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Ľavé odbočenie pre OMV Avanti 28. 12. 2005 - 28. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - parkovisko na Svätoplukovej ul. 20. 12. 2005 - 20. 01. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2005 09. 12. 2005 - 16. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 2. 12. 2005 25. 11. 2005 - 02. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Odvolanie zákazu vstupu do vinohradov 18. 11. 2005 - 16. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Novostavba parkoviska, stavebné úpravy na Svätoplukovej ul. 10. 11. 2005 - 08. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2005 04. 11. 2005 - 11. 11. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 10. 2005 21. 10. 2005 - 28. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2005 15. 09. 2005 - 22. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o. 07. 09. 2005 - 30. 10. 2005
•  Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ 07. 09. 2005 - 07. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 9. 9. 2005 02. 09. 2005 - 09. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Lico, s. r. o. 27. 07. 2005 - 11. 08. 2005
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 7. 2005 13. 07. 2005 - 20. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 1. 7. 2005 24. 06. 2005 - 01. 07. 2005