Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020
•  Oznámenie - Business park P1
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11
•  Povolenie na zmenu lehoty odstránenia stavby - Rodinný dom na Holubyho 83
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3140 oznamov:

•  Výberové konanie na prenájom nebyt. prietorov - M. R. Štefánika č. 10 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Výberové konanie na prenájom nebyt. priestorov na Cajlanskej ul. č. 103 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Výberové konanie na prenájom nebyt. priestorov na Cajlanskej ul. č. 63 08. 02. 2007 - 09. 03. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9. 2. 2007 02. 02. 2007 - 09. 02. 2007
•  Rozhodnutie - Obytné územie Slovenský Grob - Šúr 30. 01. 2007 - 27. 02. 2007
•  Rozhodnutie - IBV Za cintorínom – lokalita Machergut II, Limbach 26. 01. 2007 - 24. 02. 2007
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 2/2007, 3/2007 a 4/2007 22. 01. 2007 - 02. 02. 2007
•  Zasadnutie Študentského parlamenu dňa 25. 1. 2007 20. 01. 2007 - 25. 01. 2007
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 1. 2007 20. 01. 2007 - 26. 01. 2007
•  Výberové konanie - vedúci finančného oddelenia 17. 01. 2007 - 21. 02. 2007
•  Výberové konanie na dodávku kancelárskych potrieb 17. 01. 2007 - 24. 01. 2007
•  Oznámenie - Novostavba bytového domu na Silvánovej ul. 15. 01. 2007 - 29. 01. 2007
•  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2007/2008 08. 01. 2007 - 09. 02. 2007
•  Výročné správy o výsledkoch a podmienkach činnosti materských škôl 03. 01. 2007 - 01. 02. 2007
•  Oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania 02. 01. 2007 - 15. 02. 2007
•  Oznámenie - Hotelový a relaxačný komplex Rozálka 22. 12. 2006 - 20. 01. 2007
•  Verejná vyhláška - Bytový dom (Stavoinvesta Group, s. r. o.) 22. 12. 2006 - 20. 01. 2007
•  Zmena termínu uzávierky železničného priecestia na Tehelnej ul. 19. 12. 2006 - 30. 01. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 12. 2006 13. 12. 2006 - 20. 12. 2006
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 6/2006 08. 12. 2006 - 31. 12. 2006