Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie - Zateplenie bytového domu Záhradná 11 - zamietnutie odvolania
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (stavba č. 12)
•  Rozhodnutie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 06. 2020
•  BVS oznamuje prerušenie dodávky vody
•  Príkaz primátora č. 9/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 05. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (parkoviská)
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 (kanalizácia)
•  Vybavovanie dokladov na Okresnom riaditeľstve PZ v štandardnom režime
•  Príkaz primátora č. 8/2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu
•  Príkaz primátora č. 7/2020
•  Príkaz primátora č. 6/2020
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach, úsek Hasičská ulica
•  Zápis do materskej školy od školského roka 2020/2021
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3207 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Verejné prerokovanie - Zvýšenie kapacity výroby obaľovacej zmesi 15. 05. 2007 - 30. 05. 2007
•  Stavebné povolenie - Nadstavba bytového domu na Silvánovej ul. 09. 05. 2007 - 24. 05. 2007
•  Oznámenie - Investsystem, s. r. o. - Miestna komunikácia a siete na Schaubmarovej ul. 04. 05. 2007 - 19. 05. 2007
•  Verejná vyhláška - Odstúpenie spisového materiálu - Stavoinvesta Group 03. 05. 2007 - 18. 05. 2007
•  Výsledok výberového konania na vedúceho finančného oddelenia 03. 05. 2007 - 18. 05. 2007
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 5. 2007 03. 05. 2007 - 11. 05. 2007
•  Uzávierka časti miestnej komunikácie ulice Šenkvická 03. 05. 2007 - 10. 05. 2007
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 6/2007 a 7/2007 30. 04. 2007 - 11. 05. 2007
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2006 27. 04. 2007 - 11. 05. 2007
•  Verejná vyhláška - Rekonštrukcia Cerovskej ulice v Šenkviciach 26. 04. 2007 - 10. 05. 2007
•  Verejná vyhláška - Ing. Vincent Horváth - Miestne komunikácie 23. 04. 2007 - 07. 05. 2007
•  Verejná vyhláška - Ing. Vincent Horváth - Prípojky STL plynu 23. 04. 2007 - 07. 05. 2007
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 27. 4. 2007 20. 04. 2007 - 27. 04. 2007
•  Stavebné povolenie - Aprox Invest, s. r. o. - Verejné inžinierske siete 20. 04. 2007 - 04. 05. 2007
•  Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby - R.Benčúrik 16. 04. 2007 - 30. 04. 2007
•  Stavebné povolenie - HoReCa Real, s. r. o. - Inžinierske siete 16. 04. 2007 - 30. 04. 2007
•  Stavebné povolenie - HoReCa Real, s. r. o. - Komunikácie 16. 04. 2007 - 30. 04. 2007
•  Verejné prerokovanie - Prevádzka na spracovanie kalov - Ecorec Slovensko, s. r. o. 13. 04. 2007 - 03. 05. 2007
•  Mimoriadne zasadnutie Študentského parlamentu 13. 04. 2007 - 19. 04. 2007
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 19. 4. 2007 13. 04. 2007 - 19. 04. 2007