Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3170 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Rodinné domy v Limbachu 19. 01. 2006 - 16. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - pozvánka na opätovné nahliadnutie do územného konania 16. 01. 2006 - 13. 02. 2006
•  Mesto Pezinok hľadá právnika 13. 01. 2006 - 10. 02. 2006
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 13/2005 11. 01. 2006 - 09. 02. 2006
•  Zápis žiakov do 1. ročníka 09. 01. 2006 - 10. 02. 2006
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 13. 1. 2006 08. 01. 2006 - 13. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Pripojenie areálu na štátnu cestu 05. 01. 2006 - 02. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Malokarpatský región - odkanalizovanie 04. 01. 2006 - 04. 02. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Šenkvice, centrum 28. 12. 2005 - 28. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Ľavé odbočenie pre OMV Avanti 28. 12. 2005 - 28. 01. 2006
•  Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - parkovisko na Svätoplukovej ul. 20. 12. 2005 - 20. 01. 2006
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 12. 2005 09. 12. 2005 - 16. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 2. 12. 2005 25. 11. 2005 - 02. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Odvolanie zákazu vstupu do vinohradov 18. 11. 2005 - 16. 12. 2005
•  Verejná vyhláška - Novostavba parkoviska, stavebné úpravy na Svätoplukovej ul. 10. 11. 2005 - 08. 12. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2005 04. 11. 2005 - 11. 11. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 10. 2005 21. 10. 2005 - 28. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2005 15. 09. 2005 - 22. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o. 07. 09. 2005 - 30. 10. 2005
•  Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ 07. 09. 2005 - 07. 10. 2005