Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Priemyselná areál, Šenkvická cesta (novostavba)
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Priemyselná areál, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia propagácie, komunikácie a informačných technológií
•  Stavebné povolenie - Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok, I. etapa - 1.čast'
•  Oznámenie - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Business park P1
•  Príkaz primátora č. 13/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3252 oznamov:

•  Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o. 07. 09. 2005 - 30. 10. 2005
•  Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ 07. 09. 2005 - 07. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 9. 9. 2005 02. 09. 2005 - 09. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Lico, s. r. o. 27. 07. 2005 - 11. 08. 2005
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 7. 2005 13. 07. 2005 - 20. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 1. 7. 2005 24. 06. 2005 - 01. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 6. 2005 10. 06. 2005 - 17. 06. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 4. 2005 22. 04. 2005 - 29. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 4. 2005 08. 04. 2005 - 15. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 2. 2005 18. 02. 2005 - 25. 02. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 2. 2005 04. 02. 2005 - 11. 02. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 1. 2005 13. 01. 2005 - 20. 01. 2005
« Späť 1 ... 159 160 161 162 163 » Ďalej