Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Oznámenie o uložení písomnosti - Rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 22-24
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Novomeského 22-26
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - P.K.S., s. r. o.
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (2)
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (1)
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks stromov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3414 oznamov:

•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 28. 10. 2005 21. 10. 2005 - 28. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22. 9. 2005 15. 09. 2005 - 22. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Eurovia s. r. o. 07. 09. 2005 - 30. 10. 2005
•  Voľné pracovné miesto - asistentka prednostu MsÚ 07. 09. 2005 - 07. 10. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 9. 9. 2005 02. 09. 2005 - 09. 09. 2005
•  Verejná vyhláška - Lico, s. r. o. 27. 07. 2005 - 11. 08. 2005
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 7. 2005 13. 07. 2005 - 20. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 1. 7. 2005 24. 06. 2005 - 01. 07. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 6. 2005 10. 06. 2005 - 17. 06. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 4. 2005 22. 04. 2005 - 29. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 4. 2005 08. 04. 2005 - 15. 04. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 2. 2005 18. 02. 2005 - 25. 02. 2005
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 2. 2005 04. 02. 2005 - 11. 02. 2005
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 20. 1. 2005 13. 01. 2005 - 20. 01. 2005
« Späť 1 ... 167 168 169 170 171 » Ďalej