Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - O začatí stavebného konania, výmena technológie výťahu na Svätoplukovej ul.
•  Oznámenie o doručení písomnosti
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 06. 10. 2022
•  Výzva - celoplošnú jesennú deratizáciu
•  Stavebné povolenie - Business park, ul. Viničiarska cesta
•  Informácia o začatí správneho konania
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Výsledok vybavenia Petície za posilnenie autobusových spojov
•  Povolenie na odstránenie stavby
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
•  Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023
•  Oznámenie - o podanom odvolaní proti rozhodnutiu stavebným úradom

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4085 oznamov:

•  Vybudovanie trasy HDPE trubiek - PK Sever-Západ - Orange Slovensko 20. 02. 2008 - 07. 03. 2008
•  Zasadnutie Študentského parlamentu dňa 21. 2. 2008 15. 02. 2008 - 21. 02. 2008
•  VK - Prenájom nebyt. priestoru v budove na Radničnom nám. 7 12. 02. 2008 - 29. 02. 2008
•  VK - Prenájom nebyt. priestoru v budove na Radničnom nám. 9 12. 02. 2008 - 31. 03. 2008
•  Zápis do materských škôl na školský rok 2008/2009 11. 02. 2008 - 11. 03. 2008
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 15. 2. 2007 08. 02. 2008 - 15. 02. 2008
•  Oznámenie - ZS a RR bod Vinosady PK_VIS - T-Mobile 06. 02. 2008 - 22. 02. 2008
•  Oznámenie - Výrobno-prevádzkový areál Petmas-Ekos s. r. o. 05. 02. 2008 - 21. 02. 2008
•  Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia Kollárovej ulice 01. 02. 2008 - 25. 03. 2008
•  SIŽP - Skládka odpadov - Integrované povolenie pre stavbu 30. 01. 2008 - 15. 02. 2008
•  SIŽP - Skládka odpadov - Vylúčenie odkladného účinku odvolania 30. 01. 2008 - 15. 02. 2008
•  Rozhodnutie - Obytný komplex "Radové domy" na ul. SNP 28. 01. 2008 - 14. 02. 2008
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 2/2008 a 3/2008 25. 01. 2008 - 05. 02. 2008
•  Revitalizácia centrálnej časti obce Vinosady - SO 02 24. 01. 2008 - 09. 02. 2008
•  Revitalizácia centrálnej časti obce Vinosady - SO 01 - SO 10 24. 01. 2008 - 09. 02. 2008
•  Oznámenie o prevádzkovaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia 21. 01. 2008 - 15. 02. 2008
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 14/2007 15. 01. 2008 - 30. 01. 2008
•  Oznámenie o oprave chyby vo VZN č. 15/2007 15. 01. 2008 - 30. 01. 2008
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 1. 2008 14. 01. 2008 - 18. 01. 2008
•  Voľné pracovné miesto - referent Stavebného úradu 14. 01. 2008 - 30. 01. 2008