Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3251 oznamov:

•  Oznámenie - OK Pezinok Šenkvická cesta 14 MVSR OR PZ - revízia 02. 06. 2020 - 17. 06. 2020
•  Príkaz primátora č. 11/2020 02. 06. 2020 - 17. 06. 2020
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 29. 05. 2020 - 25. 06. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 29. 05. 2020 - 25. 06. 2020
•  Rozhodnutie o obnove školského vyučovania od 1. 6. 2020 27. 05. 2020 - 11. 06. 2020
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 02. 06. 2020 26. 05. 2020 - 02. 06. 2020
•  Rozhodnutie - INS_B2B_FTTx_PK_Glejovka 26. 05. 2020 - 10. 06. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (stavba č. 12) 26. 05. 2020 - 10. 06. 2020
•  Rozhodnutie - Zateplenie bytového domu Záhradná 11 - zamietnutie odvolania 26. 05. 2020 - 10. 06. 2020
•  BVS oznamuje prerušenie dodávky vody 25. 05. 2020 - 28. 05. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 26. 05. 2020 22. 05. 2020 - 26. 05. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 22. 05. 2020 - 06. 06. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 22. 05. 2020 - 06. 06. 2020
•  Príkaz primátora č. 9/2020 22. 05. 2020 - 06. 06. 2020
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 (kanalizácia) 21. 05. 2020 - 05. 06. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara (parkoviská) 21. 05. 2020 - 05. 06. 2020
•  Vybavovanie dokladov na Okresnom riaditeľstve PZ v štandardnom režime 20. 05. 2020 - 04. 06. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 05. 2020 17. 05. 2020 - 18. 05. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 15. 05. 2020 - 15. 06. 2020
•  Príkaz primátora č. 8/2020 15. 05. 2020 - 30. 05. 2020