Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Verejné prerokovanie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 06. 2019
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004
•  Rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Tehelnej 1
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na ul. Za hradbami 16-21
•  Rozhodnutie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Rozhodnutie - Autovrakovisko na Viničnianskej ceste
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2942 oznamov:

•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, gen. Pekníka 2 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Svätoplukova 51 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Vajanského 16 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Záhradná 34 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie - Výstupný objekt na strechu na Holubyho 16 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Urban Gašpierik 06. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nové osobné výťahy na Svätoplukovej 39-49 02. 05. 2019 - 17. 05. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 29. 04. 2019 - 14. 05. 2019
•  Oznámenie - Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník 29. 04. 2019 - 14. 05. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 26. 04. 2019 - 11. 05. 2019
•  Výberové konanie - Údržbár na Mestskom úrade 25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici 25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
•  Rozhodnutie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Žiadosť o stavebné povolenie: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 24. 04. 2019 - 09. 05. 2019
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 23. 04. 2019 - 08. 05. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2019 18. 04. 2019 - 25. 04. 2019
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 18. 04. 2019 - 03. 05. 2019
•  Záznam o prešetrení petície - križovatka ulíc D. Virgoviča a Družstevná 17. 04. 2019 - 02. 05. 2019