Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 6 ks stromov
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva
•  Rozhodnutie - Obytná zóna Sever III. - Rozália (SO 04, 05)
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Výberové konanie - Referent pre ohlásenia stavieb a reklamy
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3692 oznamov:

•  Oznámenie - Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Oznámenie - Bytové domy Severky, predĺženie plynovodu a prípojky plynu 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Návrh VZN X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 04. 08. 2021 - 19. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava dverného otvoru, Majakovského 11 02. 08. 2021 - 17. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie) 28. 07. 2021 - 12. 08. 2021
•  Výzva na doplnenie návrhu - Kompostáreň Pezinok 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Zamietnutie návrhu na vyvlastnenie pozemkov - Vodná nádrž Kučišdorfská 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Stavebné povolenie - Výmena osobného výťahu na 1. mája 6 27. 07. 2021 - 11. 08. 2021
•  Výsledok vybavenia Petície za zachovanie jednosmernej Hrnčiarskej ulice 26. 07. 2021 - 10. 08. 2021
•  Oznámenie - Rozsah hodnotenia dokumentu Stratégia Bratislava SMART Region 26. 07. 2021 - 10. 08. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 23. 07. 2021 - 31. 08. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 30 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_02_04 - Vinosady, Viničné, Slovenský Grob 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - oplotenie, rozvody NN, osvetlenei 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Rozhodnutie - Kaufland Pezinok - parkovisko, verejný chodník 22. 07. 2021 - 06. 08. 2021
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Silvánovej 3 20. 07. 2021 - 04. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 19. 07. 2021 - 03. 08. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 531, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 2002/126, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021