Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 17. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Rozhodnutie - INS_FTTH_PK_Pezinok 6
•  Stavebné povolenie bytu na 1. mája 45
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14
•  Stavebné povolenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3019 oznamov:

•  Oprava chyby v oznámení - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na ul. Za hradbami 28-33 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 24. 07. 2019 - 08. 08. 2019
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb 24. 07. 2019 - 20. 08. 2019
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový areál Panholec 23. 07. 2019 - 07. 08. 2019
•  Oznámenie - Trafostanica pri Bratislavskej 83 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na 1. mája 45 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci kina 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Martinský háj na obdobie 2019-2028 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 16. 07. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Obnova bytového domu na Novomeského 1-7 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 2404 12. 07. 2019 - 27. 07. 2019
•  Oznámenie - Obytná zóna Rozálka Sever II 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Zosilňovacie vedenie NN (Sládkovičova, Mýtna a Sama Chalúpku) 11. 07. 2019 - 26. 07. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok ML Modra na obdobie 2019-2028 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 10. 07. 2019 - 25. 07. 2019