Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2801 oznamov:

•  Oznámenie - Zosilňovacie vedenie NN - Sládkovičova, Mýtna, Sama Chalúpku 29. 11. 2018 - 14. 12. 2018
•  Rozhodnutie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 29. 11. 2018 - 14. 12. 2018
•  Oznámenie - Rekonštrukcia administratívnej budovy v zámku (komunikácie) 28. 11. 2018 - 13. 12. 2018
•  Stavebné povolenie - Úprava bytového jadra na Svätoplukovej 11 28. 11. 2018 - 13. 12. 2018
•  Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018 27. 11. 2018 - 10. 12. 2018
•  Oznámenie - Čerpacia stanica pohonných hmôt na Šenkvickej ceste 27. 11. 2018 - 12. 12. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (SO 05) 27. 11. 2018 - 12. 12. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Matej Šturdík 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 9/2018 a 10/2018 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Odstúpenie spisového materiálu: Bytový dom 4,5 na Sasinkovej ulici 23. 11. 2018 - 08. 12. 2018
•  Výberové konanie - Riaditeľ Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa 19. 11. 2018 - 07. 12. 2018
•  Stavebné povolenie - Prístavba prístrešku k rodinného domu na Žarnovických 16 12. 11. 2018 - 27. 11. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Bytový dom na Muškátovej ulici - komunikácie 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 5 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice 08. 11. 2018 - 23. 11. 2018
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Suvorovovej 47-48 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II (rozvod nn) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018
•  Oznámenie - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie) 07. 11. 2018 - 22. 11. 2018