Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Vyhlásenie OR HaZZ v Pezinku o nebezpečenstve vzniku požiaru
•  Oznam OR Pezinok o zrušení úradných hodín v dňoch 8. a 9.4.2020
•  Oznámenie OÚ - Prípojka vody - Bilčík s. r. o., Šenkvická 12C
•  Oznámenie - Business park P1
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahu, Mierová 2
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Za hradbami 10-15
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3177 oznamov:

•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - CESARE, s. r. o. 25. 02. 2020 - 11. 03. 2020
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
•  Oznámenie - Business park P1 19. 02. 2020 - 05. 03. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 02. 2020 19. 02. 2020 - 27. 02. 2020
•  Návrh na vydanie územného rozhodnutia - Business Park P1 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Stavebné povolenie - Zateplenie bytového domu na Záhradnej 11 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na ul. Za hradbami 24 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 04 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 06 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát, SO 11 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou, SO 04 18. 02. 2020 - 04. 03. 2020
•  Výberové konanie - Ekonóm v Pezinskom kultúrnom centre 14. 02. 2020 - 28. 02. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2020 a 2/2020 11. 02. 2020 - 26. 02. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 11. 02. 2020 - 26. 02. 2020
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 10. 02. 2020 - 25. 02. 2020
•  SPP-dstribúcia, a. s. - Oznámenie o vstupe na pozemok 07. 02. 2020 - 22. 02. 2020
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu - právnik 06. 02. 2020 - 11. 02. 2020
•  Stavebné povolenie - 6 rodinných domov Grinava, distribučné rozvody NN 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020
•  Rozhodnutie OÚ - Program starostlivosti o lesy - Martinský háj 06. 02. 2020 - 21. 02. 2020