Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby)
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie)
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul.
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16
•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent správy majetku
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Výberové konanie - Referent informačného systému
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2856 oznamov:

•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu na ul. Žarnovických 12. 02. 2019 - 27. 02. 2019
•  Výberové konanie - Referent miestnych daní 11. 02. 2019 - 28. 02. 2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 14. 02. 2019 11. 02. 2019 - 14. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 08. 02. 2019 - 23. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (žiadosť) 08. 02. 2019 - 23. 02. 2019
•  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 07. 02. 2019 - 28. 02. 2019
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021 06. 02. 2019 - 21. 02. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 1/2019 - 3/2019 06. 02. 2019 - 21. 02. 2019
•  Zámer prenechať majetok do nájmu 06. 02. 2019 - 21. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy v bytovom dome na Suvorovovej 47, 48 05. 02. 2019 - 20. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu na Rulandskej 4 04. 02. 2019 - 19. 02. 2019
•  Upovedomenie o odvolaní: Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 04. 02. 2019 - 19. 02. 2019
•  Oznámenie - BA_Pezinok, Hrnčiarska 4618, NNK 30. 01. 2019 - 14. 02. 2019
•  Oznámenie SPP o vstupe na pozemky 29. 01. 2019 - 01. 03. 2019
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu Mesta Pezinok 29. 01. 2019 - 28. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu na Svätoplukovej 5 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Moyzesovej 2/B - zrušenie EPS 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok (žiadosť) 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie parkoviska Kaufland Pezinok 24. 01. 2019 - 08. 02. 2019