Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Daňový exekučný príkaz - Rastislav Trajda
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva
•  Predĺženie prázdninového režimu prímestkých spojov Slovak Lines
•  Stavebné povolenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36
•  Oznam - Stránkové hodiny na OR PZ v Pezinku od 4. 1. 2021

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3451 oznamov:

•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2020 03. 12. 2020 - 10. 12. 2020
•  Oznámenie o uložení písomnosti - Rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Novomeského 22-26 27. 11. 2020 - 12. 12. 2020
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 22-24 27. 11. 2020 - 12. 12. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov 27. 11. 2020 - 12. 12. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 1. 12. 2020 27. 11. 2020 - 01. 12. 2020
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2 25. 11. 2020 - 10. 12. 2020
•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines 24. 11. 2020 - 30. 11. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 24. 11. 2020 - 10. 12. 2020
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023 24. 11. 2020 - 10. 12. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení 23. 11. 2020 - 10. 12. 2020
•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines 20. 11. 2020 - 23. 11. 2020
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - P.K.S., s. r. o. 20. 11. 2020 - 05. 12. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 19. 11. 2020 - 15. 12. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks stromov 19. 11. 2020 - 04. 12. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 19. 11. 2020 - 04. 12. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (1) 19. 11. 2020 - 04. 12. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (2) 19. 11. 2020 - 04. 12. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 11. 2020 19. 11. 2020 - 26. 11. 2020
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines 16. 11. 2020 - 27. 11. 2020