Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 11. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva
•  Výberové konanie - Referent účtovania
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3064 oznamov:

•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o. 01. 10. 2019 - 16. 10. 2019
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania v Modre 25. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 30 25. 09. 2019 - 10. 10. 2019
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov 24. 09. 2019 - 09. 10. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 23. 09. 2019 - 07. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 23. 09. 2019 - 08. 10. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019 20. 09. 2019 - 26. 09. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Zmeny a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok 19. 09. 2019 - 04. 10. 2019
•  Oznámenie - Zóna Sever III - Rozália - zmena 16. 09. 2019 - 01. 10. 2019
•  Rozhodnutie - Zákaz konania zhromaždenia KOTLEBA - ĽSNS 16. 09. 2019 - 01. 10. 2019
•  Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania 11. 09. 2019 - 15. 09. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci majetkového oddelenia 11. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 17. 09. 2019 10. 09. 2019 - 17. 09. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 10. 09. 2019 - 26. 09. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 10. 09. 2019 - 25. 09. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10. 09. 2019 - 25. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent komunikácie a protokolu 09. 09. 2019 - 20. 09. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 05. 09. 2019 - 30. 09. 2019