Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový objekt Panholec
•  Oznámenie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36
•  Oznámenie - Územný plán obce Limbach
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 9. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie bytového domu, Za hradbami 16-21
•  Kolaudačné rozhodnutie - BA-Pezinok, Drevárska, Prekl. TS 52-91
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 09. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 16
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu, Bystrická 32
•  Stavebné povolenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátová 1
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné od 14. 9. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Záhradná 17
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Rozhodnutie RÚVZ - Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (1)
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3328 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1 28. 08. 2020 - 12. 09. 2020
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 19. 08. 2020 - 03. 09. 2020
•  Rozhodnutie - Výstavba balkónov pre bytový dom, Suvorovova 34-36 14. 08. 2020 - 29. 08. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 14. 08. 2020 - 29. 08. 2020
•  Stavebné povolenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30 13. 08. 2020 - 28. 08. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 13. 08. 2020 13. 08. 2020 - 13. 08. 2020
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 32 12. 08. 2020 - 27. 08. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 11) 11. 08. 2020 - 26. 08. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 06) 11. 08. 2020 - 26. 08. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 10) 11. 08. 2020 - 26. 08. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 07) 11. 08. 2020 - 26. 08. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky (SO 01, 02, 03) 11. 08. 2020 - 26. 08. 2020
•  Výberové konanie - Referent právnik 10. 08. 2020 - 18. 08. 2020
•  Výberové konanie - Referent rozpočtu a účtovníctva 07. 08. 2020 - 20. 08. 2020
•  Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a nástup náhradníka 07. 08. 2020 - 22. 08. 2020
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 10) 06. 08. 2020 - 21. 08. 2020
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 03) 06. 08. 2020 - 21. 08. 2020
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 11) 06. 08. 2020 - 21. 08. 2020
•  Návrh na kolaudáciu - Bytové domy Mušká II (SO 06) 06. 08. 2020 - 21. 08. 2020
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov, Za hradbami 1, SC, UO00035 06. 08. 2020 - 21. 08. 2020