Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - na dieťa, žiaka, poslucháča
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov cirkevnej MŠ
•  Oznámenie o zmene - optimalizácia procesu linky na výrobu alternatívnych palív
•  Výberové konanie - metodik školského úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Rozhodnutie - Chata na individuálnu rekreáciu - Lupus & Co s.r.o.

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3811 oznamov:

•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku o výmere cca 150m2 26. 11. 2021 - 03. 01. 2022
•  Oznámenie - Rekreačná chata, žumpa a spevnené plochy 26. 11. 2021 - 11. 12. 2021
•  Oznámenie - Zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou 25. 11. 2021 - 10. 12. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici 23. 11. 2021 - 08. 12. 2021
•  Výzva k predloženiu dokumentov - pozemky E-KN parc. č. 717 a 718, k. ú. Grinava 22. 11. 2021 - 07. 12. 2021
•  Oznámenie - Obnova bytového domu, Suvorovova 47, 48 22. 11. 2021 - 07. 12. 2021
•  Rozhodnutie - Optická sieť FTTH D PK Rozálka 22. 11. 2021 - 07. 12. 2021
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Západ, Saulakova 22. 11. 2021 - 07. 12. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Stohla 18. 11. 2021 - 03. 12. 2021
•  Predloženie spisového materiálu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 16. 11. 2021 - 01. 12. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havlík 16. 11. 2021 - 01. 12. 2021
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti 15. 11. 2021 - 15. 12. 2021
•  Oznámenie o prerušení konania - Novostavba radových garáží, Obrancov mieru 12. 11. 2021 - 27. 11. 2021
•  Oznámenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12 12. 11. 2021 - 27. 11. 2021
•  Rozhodnutie - Kompostáreň Pezinok 09. 11. 2021 - 24. 11. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Dom v katastri Pezinok 09. 11. 2021 - 24. 11. 2021
•  Výberové konanie - Referent účtovania miezd 08. 11. 2021 - 08. 12. 2021
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín 08. 11. 2021 - 23. 11. 2021
•  Oznámenie o dražbe - Rekreačná chata v katastri Pezinok 08. 11. 2021 - 23. 11. 2021
•  Predloženie spisového materiálu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta 05. 11. 2021 - 20. 11. 2021