Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - Zmena zastrešenia bytového domu na Muškátovej 17
•  Program zasadnutia Mestskej rady dňa 22. 10. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - PPS Steel s. r. o.
•  Odstúpenie spisového materiálu - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie)
•  Stavebné povolenie - Odstránenie a úprava nadzemných častí podchodov (Svätý Jur)
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Oznámenie - Realizácia stavebných prác na Cajlanskej ulici
•  Ponuka na prenájom - Voľný nebytovný priestor na Radničnom námestí 9
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3043 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 05. 08. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie - Oportný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
•  Stavebné povolenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
•  Oprava chyby v oznámení - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na ul. Za hradbami 28-33 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 24. 07. 2019 - 08. 08. 2019
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb 24. 07. 2019 - 20. 08. 2019
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový areál Panholec 23. 07. 2019 - 07. 08. 2019
•  Oznámenie - Trafostanica pri Bratislavskej 83 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na 1. mája 45 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci kina 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Martinský háj na obdobie 2019-2028 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 16. 07. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Obnova bytového domu na Novomeského 1-7 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 2404 12. 07. 2019 - 27. 07. 2019