Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2801 oznamov:

•  Rozhodnutie OU - Rekonštrukcia komunikácie Pezinské Záhumenice, Svätý Jur 02. 11. 2018 - 17. 11. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Kovačiková 26. 10. 2018 - 10. 11. 2018
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu L. Novomeského 22 - 26 25. 10. 2018 - 09. 11. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Mýtnej ulici 23. 10. 2018 - 07. 11. 2018
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu na Baníckej ulici 23. 10. 2018 - 07. 11. 2018
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 22. 10. 2018 - 06. 11. 2018
•  Zámer - Bytové domy Muškát II - II. etapa 19. 10. 2018 - 03. 11. 2018
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 10. 2018 18. 10. 2018 - 26. 10. 2018
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Bernolákovej 92 17. 10. 2018 - 01. 11. 2018
•  Upovedomenie o odvolaní: Bytový dom 4,5 na Sasinkovej 17. 10. 2018 - 01. 11. 2018
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na Rulandskej 4 15. 10. 2018 - 30. 10. 2018
•  Rozhodnutie - Výmena výťahov a opravy v bytovom dome na Suvorovovej 47-48 15. 10. 2018 - 30. 10. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Patrik Fraštio 11. 10. 2018 - 26. 10. 2018
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Štefan Fraštio 11. 10. 2018 - 26. 10. 2018
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia 11. 10. 2018 - 15. 11. 2018
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 30. 09. 2018 08. 10. 2018 - 23. 10. 2018
•  Oznámenie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 05. 10. 2018 - 20. 10. 2018
•  Oznámenie - Predstavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 05. 10. 2018 - 20. 10. 2018
•  Rozhodnutie OÚ - 153 rodinných domov a 8 bytových domov, Dubový vŕšok 04. 10. 2018 - 19. 10. 2018
•  Oznámenie - NN káblový rozvod na Šancovej ul. 02. 10. 2018 - 17. 10. 2018