Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov
•  Výberové konanie - Konateľ TV Pezinok
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3618 oznamov:

•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Drahoslav Pribula 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov UO 00035 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Výzva - Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka 17. 05. 2021 - 01. 06. 2021
•  Výberové konanie - Referent právnik 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent Stavebného úradu 14. 05. 2021 - 31. 05. 2021
•  Oznámenie - INS_FTTH_PK_PENZ_02_04 14. 05. 2021 - 29. 05. 2021
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, Novomeského 9-15 14. 05. 2021 - 29. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent poplatkov za odpad FO a PO 13. 05. 2021 - 11. 06. 2021
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 11. 05. 2021 - 27. 05. 2021
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11. 05. 2021 - 27. 05. 2021
•  Vyhlásenie zámerov č. 1-2/2021 prenajať miestnosti na Radničnom námestí 9 11. 05. 2021 - 27. 05. 2021
•  Vyhlásenie zámeru č. 1/2021 zameniť nehnuteľnosť na ul. 1. mája 11. 05. 2021 - 27. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent výstavby 10. 05. 2021 - 28. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent dopravy a životného prostredia 10. 05. 2021 - 28. 05. 2021
•  Výberové konanie - Referent mestského časopisu 10. 05. 2021 - 28. 05. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 11. 05. 2021 07. 05. 2021 - 11. 05. 2021
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach 05. 05. 2021 - 20. 05. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (1) 04. 05. 2021 - 19. 05. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (2) 04. 05. 2021 - 19. 05. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby (3) 04. 05. 2021 - 19. 05. 2021