Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Severky, prípojky plynu
•  Oznámenie - Káblové rozvody NN - rozšírenie, ul. dona Sandtnera
•  Stavebné povolenie - Budova vinohradníctva a vinárstva Vinkova
•  Oznámenie - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 09. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FLEXI catering, s.r.o.
•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3696 oznamov:

•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Silvánovej 3 20. 07. 2021 - 04. 08. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 19. 07. 2021 - 03. 08. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 531, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 2002/126, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/81, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Oznámenie - Vŕtaná studňa, parc. 5357/86, Pezinok 14. 07. 2021 - 29. 07. 2021
•  Súhlas s odstránením reklamnej stavby 12. 07. 2021 - 27. 07. 2021
•  Správne konanie na výrub stromov 12. 07. 2021 - 27. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Suvorovova 43-44 08. 07. 2021 - 23. 07. 2021
•  Štatistické zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021
•  Oznámenie - Novostavba rodinného domu, Obrancov mieru 07. 07. 2021 - 22. 07. 2021
•  Výzva na doplnenie návrhu - Kompostáreň Pezinok 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Vinkova s. r. o. 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Muškátova 1 06. 07. 2021 - 21. 07. 2021
•  Mesto hľadá opatrovateľov do domácností 01. 07. 2021 - 16. 07. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník 30. 06. 2021 - 11. 08. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Stavebné povolenie - Výmena osobných výťahov na L. Novomeského 9-15 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 30. 06. 2021 - 15. 07. 2021