Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu, Svätoplukova 2
•  Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a obdobie 2022 - 2023
•  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
•  Dočasné premiestnenie zastávok Slovak Lines
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - P.K.S., s. r. o.
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 11. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (2)
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť na Limbašskej ceste (1)
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 4 ks stromov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Zmena režimu prímestských spojov Slovak Lines
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia notúrnej infraštruktúry v OS Pezinok, Glejovka
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3407 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO07) 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 08. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka DSS / ZPS 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Materskej školy, Za hradbami 1 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy, Fándlyho 11 06. 10. 2020 - 04. 11. 2020
•  Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy 06. 10. 2020 - 21. 10. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 06. 10. 2020 - 23. 10. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v domácnosti / v ZOS 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti 05. 10. 2020 - 30. 10. 2020
•  Oznámenie primátora - Prechod na bežný režim MŠ a ŠKD 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v okrese Pezinok 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 06, 08, 09) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 10) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Stavebné povolenie - Bytové domy Severky (SO 11) 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 05. 10. 2020 - 20. 10. 2020
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 02. 10. 2020 - 17. 10. 2020
•  Výsledok vybavenia Petície za zachovanie a zveľadenie verejnej zelene 01. 10. 2020 - 16. 10. 2020
•  Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. 10. 2020 01. 10. 2020 - 16. 10. 2020
•  Rozhodnutie - Business Park P1 01. 10. 2020 - 16. 10. 2020
•  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 22. 09. 2020 - 07. 10. 2020