Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3170 oznamov:

•  Záznam o prešetrení petície - úprava a odstránenie rozkopávky na Vajanského ulici 16. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Zdravotná sestra v ZOS 16. 01. 2020 - 07. 03. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Mladoboleslavskej 1 14. 01. 2020 - 29. 01. 2020
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308 14. 01. 2020 - 29. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent dopravy 10. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Záznam o prešetrení petície - Riešenie nevyhovujúcej prejazdnosti Dobšinského ulice 09. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v teréne 09. 01. 2020 - 31. 01. 2020
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 07. 01. 2020 - 24. 01. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy 3 výťahov na Svätoplukovej 33-37 30. 12. 2019 - 14. 01. 2020
•  Obec Vinosady - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 30. 12. 2019 - 14. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Grinava kanalizácia - predĺženie platnosti povolenia 20. 12. 2019 - 04. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Bytové domy Severky 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 - inžinierske siete 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Oznámenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 - komunikácie 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 18. 12. 2019 - 02. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Zateplenie a obnova loggií bytového domu, Za hradbami 16-21 17. 12. 2019 - 01. 01. 2020
•  Rozhodnutie - Dodatočná montáž 47 ks logií, Za hradbami 16 - 21 16. 12. 2019 - 31. 12. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Michaela Bašová 16. 12. 2019 - 31. 12. 2019
•  Oznámenie - INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV 13. 12. 2019 - 28. 12. 2019
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ulica 13. 12. 2019 - 28. 12. 2019