Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Rozhodnutie OÚ - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Pezinok
•  Oznámenie - Oprava rozhodnutia Rekonštrukcia komunikácie Panský chodník
•  Oznámenie - Radové domy Slnečná - Pezinok, VNK, DTS, NNK
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Myslenickej 158 (odstránenie stavby)
•  Rozhodnutie - Rodinný dom na Bratislavskej 39
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Cajlanskej 238
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava v bytovom dome na Gorkého 18
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Bytový dom na Muškátovej ulici (komunikácie)
•  Oznámenie o odstúpení materiálu - Prestavba ZOS na Komenského ul.
•  Oznámenie - Výmena výťahu v bytovom dome na Bystrickej 30
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Nové osobné výťahy v bytovom dome na Svätoplukovej 39-49
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16
•  Rozhodnutie OÚ - Prístavba BJ a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v rohu ciest Šenkvická a Senecká
•  Oznámenie o oprave chyby: ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia styku s verejnosťou
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru služieb občanom
•  Výberové konanie - Vedúci útvaru rozvoja mesta
•  Výberové konanie - Vedúci organizačného útvaru
•  Výberové konanie - Referent životného prostredia
•  Výberové konanie - Referent správy majetku
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Výberové konanie - Referent informačného systému
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2856 oznamov:

•  Odstúpenie spisového materiálu - Bytový dom na Muškátovej ul. (komunikácie) 21. 01. 2019 - 05. 02. 2019
•  Oznámenie - Stavebná úprava bytu na Gorkého 18 21. 01. 2019 - 05. 02. 2019
•  Upovedomenie o odvolaní: Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska 17. 01. 2019 - 01. 02. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Silvánovej ulici 16. 01. 2019 - 16. 01. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 14. 01. 2019 - 29. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Suvorovovej ulici 14. 01. 2019 - 14. 01. 2019
•  Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - parc. 5500 11. 01. 2019 - 26. 01. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí 10. 01. 2019 - 31. 01. 2019
•  Oznámenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 10. 01. 2019 - 25. 01. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 09. 01. 2019 - 24. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Bratislavskej ulici 09. 01. 2019 - 09. 01. 2019
•  BVS - Havária vodovodného potrubia na Baníckej ulici 09. 01. 2019 - 09. 01. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Obytná zóna Sever III - Rozália 08. 01. 2019 - 23. 01. 2019
•  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. - Orezy drevín 08. 01. 2019 - 23. 01. 2019
•  Oznámenie - Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku 08. 01. 2019 - 23. 01. 2019
•  Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Viničné 08. 01. 2019 - 15. 01. 2019
•  Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31. 12. 2018 07. 01. 2019 - 22. 01. 2019
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici 03. 01. 2019 - 18. 01. 2019
•  Zámer - Prístavba bytu a technologického objektu vinárstva Sykora Fine Wines 02. 01. 2019 - 17. 01. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 17. 01. 2019 02. 01. 2019 - 17. 01. 2019