Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent ľudských zdrojov
•  Evidencia poplatku za rozvoj rok 2019
•  Oznámenie - Rozšírenie distribučnej siete ZsD. a.s., Suvorovova ul. - Pezinok
•  Oznámenie - Prebúranie otvoru do nosnej steny, Bystrická 30
•  Rozhodnutie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach
•  BSK - Výberové konanie - Riaditeľa Domova sociálnych služieb v Pezinku
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3251 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent výstavby 13. 05. 2020 - 24. 05. 2020
•  Príkaz primátora č. 6/2020 13. 05. 2020 - 28. 05. 2020
•  Príkaz primátora č. 7/2020 13. 05. 2020 - 28. 05. 2020
•  Oznámenie - Cyklotrasa Pezinok - Limbach, úsek Hasičská ulica 12. 05. 2020 - 27. 05. 2020
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 14. 05. 2020 07. 05. 2020 - 14. 05. 2020
•  Zápis do materskej školy od školského roka 2020/2021 05. 05. 2020 - 31. 05. 2020
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nákupné stredisko Pezinok Juh Sahara 05. 05. 2020 - 20. 05. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 05. 05. 2020 30. 04. 2020 - 05. 05. 2020
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov, Za hradbami 1, SC, UO00035 29. 04. 2020 - 14. 05. 2020
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 28. 04. 2020 - 13. 05. 2020
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 28. 04. 2020 - 13. 05. 2020
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2020 a 5/2020 28. 04. 2020 - 13. 05. 2020
•  MVSR - Zmeny pri vybavovaní dokladov na okresných riaditeľstvách policajného zboru 27. 04. 2020 - 12. 05. 2020
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinných domov, Sládkovičova 14 (inžinierske siete) 27. 04. 2020 - 12. 05. 2020
•  Rozhodnutie - Výstavba balkónov, Suvorovova 34-36 - zastavenie konania 27. 04. 2020 - 12. 05. 2020
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 04. 2020 24. 04. 2020 - 30. 04. 2020
•  Oznámenie - Obytný súbor Cajlanské Záhumenice, 1. etapa - 1. časť 23. 04. 2020 - 08. 05. 2020
•  Oznámenie - Bytové domy Severky 23. 04. 2020 - 08. 05. 2020
•  Žiadosť o vydanie rozhodnutia - Prístavba na Myslenickej 263 20. 04. 2020 - 05. 05. 2020
•  Výzva - Celoplošná jarná deratizácia 16. 04. 2020 - 31. 05. 2020