Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Záznam o prešetrení petície - Zjednosmernenie Slnečnej ulice
•  Záznam o prešetrení petície - Parkovanie na ul. Za hradbami
•  SIŽP - Zverejnenie: Výroba farmaceutických surovín a liečiv
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6
•  Rozhodnutie - Zmena strechy na pochôdznu terasu na Holubyho 16
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2999 oznamov:

•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome na L. Novomeského 2-6 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Oznámenie - Dodatočná montáž 47 ks logií na ul. Za hradbami 16-21 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 8-14 17. 06. 2019 - 02. 07. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 06. 2019 13. 06. 2019 - 18. 06. 2019
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2018 12. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2019 a 5/2019 11. 06. 2019 - 27. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Polyfunkčný dom na Tehelnej 1 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 07. 06. 2019 - 22. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Autovrakovisko na Viničnianskej ceste 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Rozhodnutie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Zateplenie bytového domu na ul. Za hradbami 16-21 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Nadstavba dvoch bytových jednotiek na Trnavskej 45 05. 06. 2019 - 20. 06. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na L. Novomeského 1-7 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019
•  Rozhodnutie - Administratívno-prevádzková budova na Šenkvickej ceste 04. 06. 2019 - 19. 06. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby 24. 05. 2019 - 21. 06. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 05. 2019 24. 05. 2019 - 30. 05. 2019
•  Odstúpenie spisového materiálu - Odstránenie rodinného domu na Myslenickej 158 23. 05. 2019 - 07. 06. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - NN káblový rozvod na Šancovej ulici 23. 05. 2019 - 07. 06. 2019